Wedstrijdvoorwaarden

 1. Het toernooi wordt gehouden van zondag 12 juli 2020 t/m zaterdag 18 juli 2020
 2. Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de FMJD
 3. Er zullen 9 ronden op 7 speeldagen worden gespeeld.
 4. Het Swiss systeem on truncated Solkoff wordt toegepast
 5. Het speeltempo bedraagt 80 minuten plus 1 minuut per zet
 6. Bij winst worden twee (2) punten toegekend en bij remise wordt één (1) punt toegekendUitstel van een partij wordt niet toegestaan, tenzij de
 7. toernooileiding anders beslist
 8. Als na een half (½) uur na aanvang van de partij één van de spelers nog steeds niet aanwezig is wordt de partij verloren verklaard voor de niet verschenen speler, tenzij er sprake is van een bijzondere reden zulks ter beoordeling door de toernooileiding
 9. 10 minuten voor aanvang van een nieuwe ronde dient er stilte in de speelzaal te zijn
 10. De eindrangschikking wordt bepaald door Truncated Solkoff
 11. Als een speler zich moet terugtrekken uit het toernooi worden zijn resterende partijen verloren verklaard; bij meer dan 50% gespeelde partijen blijft zijn totale puntenaantal gehandhaafd
 12. Beide spelers zijn verplicht de notatie bij te houden
 13. Het notatieformulier dient compleet in duplo ingevuld te zijn en duidelijk leesbaar
 14. Tijdens de partij dient het notatieformulier duidelijk zichtbaar voor de arbiter naast het bord te liggen.
 15. Analyseren in de speelzaal is niet toegestaan, hiervoor is een aparte ruimte beschikbaar waar borden en schijven liggen.
 16. In gevallen waarbij de toernooileiding aanwijzingen heeft die tot overtuiging leiden dat het resultaat van de wedstrijd van te voren is afgesproken (combine) zal een ontmoeting met beide spelers en de toernooileiding worden gearrangeerd. De toernooileiding heeft het recht aan beide spelers nul (0) punten toe te kennen voor de betreffende partij en hen toegang te ontzeggen tot de volgende editie dan wel uit te sluiten van verdere deelname van het toernooi.
 17. Roken binnen in het gebouw en op het buitenterras is niet toegestaan
 18. Spelers mogen geen ingeschakelde elektronische communicatiemiddelen, documenten of aantekeningen bij zich hebben waarmee men zou kunnen vals spelen
 19. Mobiele telefoons e.d. moeten tijdens de partij helemaal uitgeschakeld zijn.
 20. In uitzonderlijke gevallen mag een iPad worden gebruikt voor elektronische notatie. Dit vereist toestemming van de FMJD, de hoofdarbiter en de tegenstander.
 21. Wanneer een vrouw in het open klassement een hogere prijs wint dan in het vrouwenklassenment, dan krijgt zij de hoogste prijs uitgekeerd. Overige prijzen schuiven niet door.
 22. In situaties waarin deze regelgeving niet voldoet zal de toernooileiding een beslissing nemen.

Tot Slot
Door deelname aan het toernooi wordt toestemming verleend om de naam en gemaakte foto’s via de website te publiceren. In geval een speler geen foto geplaatst wilt hebben, behoudt hij/zij het recht zulk kenbaar te maken bij de toernooileiding dat hij/zij geen foto geplaatst wilt hebben.