Wedstrijdvoorwaarden

Het RotterDams Open damtoernooi is een World Cup toernooi. Dat betekent dat de regels en voorschriften van de werelddambond (FMJD) er op van toepassing zijn.

In het bijzonder merken we op dat:
1. Het toernooi op zondag 16 juli 2023 begint en op zaterdag 22 juli 2023 eindigt.
2. Er in die periode 9 rondes worden gespeeld.
3. In situaties waarin deze regelgeving niet voldoet zal de toernooileiding een beslissing nemen.

Tot slot
Door deelname aan het toernooi wordt toestemming verleend om de naam en gemaakte foto’s en videos via de website te publiceren. In geval een speler geen foto geplaatst wilt hebben, behoudt hij/zij het recht zulk kenbaar te maken bij de toernooileiding dat hij/zij geen foto/video geplaatst wilt hebben.