Wedstrijdvoorwaarden

Het RotterDams Open damtoernooi is een World Cup toernooi. Dat betekent dat de regels en voorschriften van de werelddambond (FMJD) er op van toepassing zijn. Zie ook Rules and Regulations World Cup *** RotterDamsOpen 2023.

In het bijzonder merken we op:

  1. Het officiƫle speeltempo van de FMJD wordt gehanteerd: 90 minuten voor de eerste 45 zetten en daarna worden er 30 minuten plus 30 seconden per zet toegevoegd voor de rest van de partij.
  2. In situaties waarin deze regels geen uitsluitsel bieden, zal de toernooidirecteur in overleg met de hoofdarbiter een beslissing nemen.

Tot slot
Door deelname aan het toernooi wordt toestemming verleend om de naam en gemaakte foto’s en video’s via de website te publiceren. In geval een speler geen foto geplaatst wilt hebben, behoudt hij/zij het recht zulk kenbaar te maken bij de toernooileiding dat hij/zij geen foto/video geplaatst wilt hebben.