Wedstrijdvoorwaarden

 1. Het toernooi wordt gehouden van maandag 11 juli 2022 t/m vrijdag 15 juli 2022.
 2. Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de FMJD.
 3. Er zullen 8 ronden op 5 speeldagen worden gespeeld.
 4. Het Swiss systeem on Truncated Solkoff wordt toegepast.
 5. Het speeltempo bedraagt 80 minuten plus 1 minuut per zet.
 6. Bij winst worden twee (2) punten toegekend en bij remise wordt één (1) punt toegekend.
 7. Uitstel van een partij wordt niet toegestaan, tenzij de toernooileiding anders beslist.
 8. Als na een half (1/2) uur na aanvang van de partij één van de spelers nog steeds niet aanwezig is wordt de partij verloren verklaard voor de niet verschenen speler, tenzij er sprake is van een bijzondere reden zulks ter beoordeling door de toernooileiding.
 9. 10 minuten voor aanvang van een nieuwe ronde dient er stilte in de speelzaal te zijn.
 10. De eindrangschikking wordt bepaald door Truncated Solkoff.
 11. Als een speler zich moet terugtrekken uit het toernooi worden zijn resterende partijen verloren verklaard; bij meer dan 50% gespeelde partijen blijft zijn totale puntenaantal gehandhaafd.
 12. Beide spelers zijn verplicht de notatie bij te houden.
 13. Het notatieformulier dient compleet in duplo ingevuld te zijn en duidelijk leesbaar.
 14. Tijdens de partij dient het notatieformulier duidelijk zichtbaar voor de arbiter naast het bord te liggen.
 15. Analyseren in de speelzaal is niet toegestaan, hiervoor is een aparte ruimte beschikbaar waar borden en schijven liggen.
 16. In gevallen waarbij de toernooileiding aanwijzingen heeft die tot overtuiging leiden dat het resultaat van de wedstrijd van te voren is afgesproken (combine) zal een ontmoeting met beide spelers en de toernooileiding worden gearrangeerd. De toernooileiding heeft het recht aan beide spelers nul (0) punten toe te kennen voor de betreffende partij en hen toegang te ontzeggen tot de volgende editie dan wel uit te sluiten van verdere deelname van het toernooi.
 17. Roken binnen in het gebouw en op het buitenterras is niet toegestaan.
 18. Spelers mogen geen ingeschakelde elektronische communicatiemiddelen, documenten of aantekeningen bij zich hebben waarmee men zou kunnen vals spelen.
 19. Mobiele telefoons e.d. moeten tijdens de partij helemaal uitgeschakeld zijn.
 20. In uitzonderlijke gevallen mag een iPad worden gebruikt voor elektronische notatie. Dit vereist toestemming van de FMJD, de hoofdarbiter en de tegenstander.
 21. GEEN ALCOHOL NUTTIGEN IN DE SPEELZAAL, WEL IN DE KANTINE.
 22. In situaties waarin deze regelgeving niet voldoet zal de toernooileiding een beslissing nemen.

Tot slot
Door deelname aan het toernooi wordt toestemming verleend om de naam en gemaakte foto’s via de website te publiceren. In geval een speler geen foto geplaatst wilt hebben, behoudt hij/zij het recht zulk kenbaar te maken bij de toernooileiding dat hij/zij geen foto geplaatst wilt hebben.