Wedstrijdvoorwaarden

Wedstrijdvoorwaarden WorldCup***RotterDamsOpen  14 juli – 20 juli 2019

-het toernooi wordt gehouden van zondag 14 juli t/m zaterdag 20 juli 2019

-Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de FMJD

-Er zullen 9 ronden op 7 speeldagen worden gespeeld.

-Het Swiss systeem on truncated Solkoff wordt toegepast

-Het speeltempo bedraagt 90 minuten voor de eerste 45 zetten, gevolgd door 30 minuten
voor de rest van de partij met een vermeerdering van 30 seconden voor de 46e zet.

-Bij winst worden twee (2) punten toegekend en bij remise wordt één (1) punt toegekend

-Uitstel van een partij wordt niet toegestaan, tenzij de toernooileiding anders beslist

-Als na een half (½) uur na aanvang van de partij één van de spelers nog steeds niet

aanwezig is wordt de partij verloren verklaard voor de niet verschenen speler, tenzij

er sprake is van een bijzondere reden zulks ter beoordeling door de toernooileiding

-10 minuten voor aanvang van een nieuwe ronde dient er stilte in de speelzaal te zijn

-De eindrangschikking wordt bepaald door het hoogst aantal wedstrijdpunten;
zijn deze gelijk dan geldt het hoogst aantal weerstandspunten, is dit ook gelijk dan het hoogste SB mocht dit ook gelijk zijn dan volgt er een barrage volgens het Lehmann-Georgiev systeem.

– De eventuele barrage telt alleen voor plaatsen waar geldprijzen aan verbonden zijn

-Als een speler zich moet terugtrekken uit het toernooi worden zijn resterende partijen verloren verklaard; bij meer dan 50% gespeelde partijen blijft zijn totale puntenaantal gehandhaafd

-beide spelers zijn verplicht de notatie bij te houden tenzij een ipad of tablet wordt gebruikt volgens de regels die aan het eind worden weergegeven

– Het notatieformulier dient compleet in duplo ingevuld te zijn en duidelijk leesbaar

– Tijdens de partij dient het notatieformulier duidelijk zichtbaar voor de arbiter naast het bord te liggen.

– Analyseren in de speelzaal is niet toegestaan, hiervoor is een aparte ruimte beschikbaar waar borden en schijven liggen.

-In gevallen waarbij de toernooileiding aanwijzingen heeft die tot overtuiging leiden dat het resultaat van de wedstrijd van te voren is afgesproken (combine) zal een ontmoeting met beide spelers en de toernooileiding worden gearrangeerd. De toernooileiding heeft het recht aan beide spelers nul (0) punten toe te kennen voor de betreffende partij en hen toegang te ontzeggen tot de volgende editie dan wel uit te sluiten van verdere deelname van het toernooi.

-Roken binnen in het gebouw is niet toegestaan

-Spelers mogen geen ingeschakelde elektronische communicatiemiddelen, documenten of aantekeningen bij zich hebben waarmee men zou kunnen valsspelen

– mobiele telefoons e.d. moeten tijdens de partij helemaal uitgeschakeld zijn; uitzondering hierop zijn apparaten waar op digitaal genoteerd wordt en mobiele telefoons die om dringende reden met toestemming van de toernooileiding in overleg met de arbiter aan blijven staan

– als een tablet of ipad wordt gebruikt voor elektronische notatie gelden de volgende regels:

  1. gebruik van een ipad of tablet is vrijwillig en bestemd om de specifieke wedstrijd semi-live op Internet te publiceren en om de partij op te slaan in toernooibase. Het wordt uitsluitend toegestaan indien beide spelers instemmen met het gebruik e/o de toernooileiding toestemming verleent
  2. de witspeler zal de Ipad of tablet bedienen tenzij vóór de wedstrijd anders is afgesproken. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de ipad of tablet wordt deze aan de arbiter overhandigd.
  3. voor de start van de ronde zal de betreffende partij in Toernooibase worden geselecteerd door de wedstijdleiding
  4. de andere speler is verplicht het notatieformulier in te vullen
  5. de speler die de ipad of tablet bedient mag uitsluitend die zet(ten) invoeren die op het bord is (zijn) uitgevoerd
  6. de speler die de tablet of ipad bedient moet het apparaat altijd duidelijk zichtbaar houden
  7. de arbiter kan op aanvraag altijd de ipad of tablet controleren
  8. op de ipad of tablet mag geen enkele ander programma geopend zijn noch mogen andere wedstijden geselecteerd zijn
  9. in geval van onduidelijkheden kan de speler die de ipad of tablet bedient de arbiter inschakelen
  10. indien tijdens de partij de ipad of tablet niet goed werkt en de partij niet op de ipad of tablet kan worden teruggezet zal de betreffende speler een notatieformulier van de arbiter krijgen en verder noteren vanaf de zet waarop de tablet of ipad niet goed meer functioneerde; na de wedstrijd zal de notatie worden gecompleteerd met gebruikmaking van de notatie van zijn tegenstander

11.in situaties waarin deze regelgeving niet voldoet zal de toernooileiding een beslissing nemen

Tot Slot
door deelname aan het toernooi wordt toestemming verleend om de naam en gemaakte foto’s via de website te publiceren. In geval een speler geen foto geplaatst wilt hebben, behoudt hij/zij het recht zulk kenbaar te maken bij de toernooileiding dat hij/zij geen foto geplaatst wilt hebben.