Wedstrijdvoorwaarden

Wedstrijdvoorwaarden
• de reglementen van de KNDB zijn van toepassing op het 2e internationaal damtoernooi RotterDamsOpen, tenzij hieronder anders wordt aangegeven:
• het toernooi wordt gehouden van zondag 15 juli tot en met zaterdag 21 juli 2018
• er zullen 9 ronden Zwitsers worden gehouden op 7 speeldagen
• het Fisher-systeem wordt toegepast met 1 uur en 20 minuten bedenktijd, plus 1 minuut per gespeelde zet
• bij winst worden twee (2) punten toegekend en bij remise wordt één (1) punt toegekend
• uitstel van een partij wordt niet toegestaan, tenzij de toernooileiding anders beslist
• als na een half (1/2) uur na aanvang van de partij één van de spelers nog steeds niet aanwezig is wordt de partij verloren verklaard voor de niet verschenen speler, tenzij er sprake is van een bijzonder reden zulks ter beoordeling door de toernooileiding
• beide spelers zijn verplicht de notatie bij te houden tenzij een ipad of tablet wordt gebruikt volgens de regels die hieronder worden weergegeven:
— het ingevulde notatieformulier met het resultaat van de wedstijd, de gebruikte tijd en een handtekening van beide spelers dient direct na afloop van de partij aan de arbiter te worden overhandigd
— het notatieformulier dient compleet ingevuld te zijn en duidelijk leesbaar.
• het is niet toegestaan partijen te analyseren in de speelzaal
–analyseren is wel toegestaan in de bar en/of de daarvoor bestemde ruimte.  Er is hiervoor een bord en schijven beschikbaar in de desbetreffende ruimte.
• als een speler zich moet terugtrekken uit het toernooi worden:
–zijn resterende partijen verloren verklaard; bij meer dan 50 % gespeelde partijen blijft zijn totale puntenaantal gehandhaafd.
• de toernooileiding bestaat uit twee vertegenwoordigers van het organisatiecomité
–en de hoofdarbiter. De toernooileiding mag hulp van derden inschakelen.
–de beslissing van de toernooileiding is bindend.
• aanbieden en/of accepteren van remise voordat er 40 zetten zijn gespeeld is verboden en wordt gestraft door beide spelers nul punten toe te kennen. In geval er een vermoeden bestaat dat een wedstrijd wordt weggegeven en of er sprake is van een remiseafspraak, kan dit ook gestraft worden door beide spelers nul punten toe te kennen
• de eindrangschikking wordt bepaald door het hoogste puntenaantal, de speler met de meeste wedstrijdpunten is winnaar. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten worden de regels van de FMJD voor toernooien met het Zwitsers systeem toegepast (Annex 5).
•als twee of meer spelers gelijk eindigen wordt de rangschikking als volgt bepaald:
—  Het hoogst aantal overwinningen
—  het beste onderlinge resultaat
—  het beste resultaat verkregen tegen andere spelers volgens de eindrangschikking.
• het is verboden gebruik te maken van audiovisuele apparaten, behalve apparaten die zijn toegestaan door de arbiter
• het is verboden om te roken en te spreken in de speelzaal
• als een tablet of ipad wordt gebruikt voor elektronische notatie gelden de volgende regels:
1. gebruik van een ipad of tablet is vrijwillig en bestemd om de specifieke wedstrijd semi-live op Internet te publiceren en om de partij op te slaan in toernooibase. Het wordt uitsluitend toegestaan indien beide spelers instemmen met het gebruik e/o de toernooileiding toestemming verleent
2. de witspeler zal de Ipad of tablet bedienen tenzij vóór de wedstrijd anders is afgesproken. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de ipad of tablet wordt deze aan de arbiter overhandigd.
3. voor de start van de ronde zal de betreffende partij in Toernooibase worden geselecteerd door de wedstijdleiding
4. de andere speler is verplicht het notatieformulier in te vullen
5. de speler die de ipad of tablet bedient mag uitsluitend die zet(ten) invoeren die op het bord is (zijn) uitgevoerd
6. de speler die de tablet of ipad bedient moet het apparaat altijd duidelijk zichtbaar houden
7. de arbiter kan op aanvraag altijd de ipad of tablet controleren
8. op de ipad of tablet mag geen enkele ander programma geopend zijn noch mogen andere wedstijden geselecteerd zijn
9. in geval van onduidelijkheden kan de speler die de ipad of tablet bedient de arbiter inschakelen
10. indien tijdens de partij de ipad of tablet niet goed werkt en de partij niet op de ipad of tablet kan worden teruggezet zal de betreffende speler
—een notatieformulier van de arbiter krijgen en verder noteren vanaf de zet waarop de tablet of ipad niet goed meer functioneerde
—na de wedstrijd zal de notatie worden gecompleteerd met gebruikmaking van de notatie van zijn tegenstander
11.in situaties waarin deze regelgeving niet voldoet zal de toernooileiding een beslissing nemen
tot slot:
in gevallen waarbij de toernooileiding aanwijzingen heeft die tot de overtuiging leiden dat het resultaat van de wedstijd van te voren is afgesproken (combine) zal een ontmoeting met de beide spelers en de toernooileiding worden gearrangeerd. De toernooileiding heeft het recht aan beide spelers nul (0)punten toe te kennen voor de betreffende partij en hen toegang te ontzeggen tot de volgende editie van het toernooi.